Bu səhifə Sizə DokuWiki-ni quraşdırmaqa kömək etmək üçündür. Quraşdırma haqqına əlavə məlumatı onun dokumentasiya səhifəsində var.

Səhifələri və əlavə məlumatları (məsələn, şəkillər, axtarış indeksi, səhifələrin əvvəlki versiyaları, və sairə) saxlamaq üçün DokuWiki adi fayllardan istifadə edir. DokuWiki-nin uğurlu işləməsi üçün bu faylların yerləşən qovluqa yazı imkanı vacib lazımdır. Bu quraşdırma proqramı sistemin qovluqlarına olan haqları dəyişə bilmir. Çox vaxt bu birbaşa shell-dən, və ya, əgər Siz hostinq-dən istifadə edirsinizsə, FTP vasitəsi ya idarəetmə paneli vasitəsi (məsələn, cPanel) ilə edilir.

Quraşdırma proqramı sizin DokuWiki-nizdə haqlar kontrolu siyahısını (ACL) quracaq. Bu, sistemə girdikdən sonra, administratora xüsusi menü vasitəsi ilə plugin-ləri quraşdırmaq, istifadiçiləri və səhifələrə giriş haqlarını idarəetmək, və həmçinin sistemin konfiqurasiyasını quraşdırmağa imkan verəcək. Haqlar kontrolu siyahısı DokuWiki-yə mütləq lazım deyil, amma o Sizə DokuWiki-nin idarəetməsini asanlaşdırır.

Təcrübəli istifadəçilər və xüsusi tələbləri olan istifadəçilərə əlavə məlumat üçün quraşdırılma prosesikonfiqurasiya parametrləri link-lərinə muraciyət etməsk tövsiyyə olunur.