Αυτή η σελίδα περιέχει πληροφορίες που βοηθούν στην αρχική εγκατάσταση και ρύθμιση της εφαρμογής Dokuwiki. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα τεκμηρίωσης του οδηγού εγκατάστασης.

Η εφαρμογή DokuWiki χρησιμοποιεί απλά αρχεία για να αποθηκεύει τις σελίδες wiki καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές (π.χ. εικόνες, καταλόγους αναζήτησης, παλαιότερες εκδόσεις σελίδων, κλπ). Για να λειτουργεί σωστά η εφαρμογή DokuWiki πρέπει να έχει δικαιώματα εγγραφής στους φακέλους που φιλοξενούν αυτά τα αρχεία. Ο οδηγός εγκατάστασης δεν έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει αυτά τα δικαιώματα εγγραφής στους σχετικούς φακέλους. Ο κανονικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι είτε απευθείας σε περιβάλλον γραμμής εντολών ή, εάν δεν έχετε τέτοια πρόσβαση, μέσω FTP ή του πίνακα ελέγχου του περιβάλλοντος φιλοξενίας (π.χ. cPanel).

Ο οδηγός εγκατάστασης θα ρυθμίσει την εφαρμογή DokuWiki ώστε να χρησιμοποιεί ACL, με τρόπο ώστε ο διαχειριστής να έχει δυνατότητα εισόδου και πρόσβαση στο μενού διαχείρισης της εφαρμογής για εγκατάσταση επεκτάσεων, διαχείριση χρηστών, διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διάφορες σελίδες και αλλαγή των ρυθμίσεων. Αυτό δεν είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η εφαρμογή, αλλά κάνει την διαχείρισή της ευκολότερη.

Οι έμπειροι χρήστες και οι χρήστες με ειδικές απαιτήσεις μπορούν να επισκεφθούν τις σελίδες που περιέχουν λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης και πληροφορίες για τις ρυθμίσεις.