דף זה מסייע בהליכי ההתקנה וההגדרה הראשוניים של Dokuwiki. מידע נוסף על תכנית התקנה זו זמין בדף התיעוד שלו.

DokuWiki עושה שימוש בקבצים רגילים לשמירת דפי ויקי ומידע נוסף הקשור לדפים אלו (לדוגמה: תמונות, רשימות חיפוש, גרסאות קודמות וכו׳). לצורך תפקוד תקין DokuWiki חייב גישה לכתיבה לתיקיות המכילות קבצים אלו. תכנית התקנה זו אינה יכולה להגדיר הרשאות לתיקיות. פעולה זו צריכה בד״כ להתבצע ישירות משורת הפקודה או במקרה שנעשה שימוש בשרת מארח דרך FTP או מנשק הניהול של המארח (cPanell לדוגמה).

מתקין זה יגדיר את תצורת ה־ACL ב-DokuWiki שלך , זה בתורו מאפשר גישת מנהל לתפריט הניהול של DokuWiki כדי להתקין הרחבות, לנהל משתמשים, לנהל גישות לדפי ויקי ושינויים בהגדרות התצורה. אין הוא הכרחי לתפקוד DokuWiki אך הוא יהפוך את Dokuwiki לפשוט יותר לניהול.

על משתמשים מנוסים או כאלו עם דרישות מיוחדות להתקנה להשתמש בקישורים אלו לפרטים בנוגע להוראות התקנה ולהגדרות תצורה.