Táto stránka sprevádza prvou inštaláciou a konfiguráciou Dokuwiki. Viac informácií o tomto inštalátore je dostupných na jeho dokumentačnej stránke.

DokuWiki používa bežné súbory pre ukladanie wiki stránok a iných informácií priradených k týmto stránkam (napr. obrázkov, vyhľadávacích indexov, starých revízií). Ak chcete úspešne narábať s DokuWiki, musí mať práva pre zápis do adresárov, kde sa ukladajú tieto súbory. Tento inštalátor nie je schopný nastaviť prístupové práva pre adresáre. Je potrebné to urobiť priamo cez príkazový riadok alebo, ak využívate webhosting, cez FTP alebo vaše webhostingové administračné rozhranie.

Tento inštalátor nastaví ACL konfiguráciu vašej Dokuwiki. Umožňuje vytvoriť administrátorské konto s prístupom do administračného menu s možnosťou inštalácie pluginov, správy užívateľov, správy prístupových práv k wiki stránkam a zmeny konfiguračných nastavení. Nie je nevyhnutné pre používanie Dokuwiki, ale umožňuje to ľahšie spravovať Dokuwiki.

Skúsení užívatelia alebo užívatelia so špeciálnymi požiadavkami môžu použiť tieto odkazy pre bližšie informácie týkajúce sa inštalačných pokynov a konfiguračných nastavení.