Kjo faqe ndihmon në instalimin dhe konfigurimin për herë të parë të Dokuwiki-t. Më shumë informacion mbi këtë installer gjendet në faqen e tij të dokumentimit.

Dokuwiki përdor skedarë të zakonshëm për ruajtjen e faqeve wiki dhe informacioneve të tjera të lidhura me ato faqe (psh imazhe, indekse kërkimi, rishikime të vjetra etj). Në mënyrë që të funksionojë me sukses DokuWiki duhet të ketë akses shkrimi mbi direktoritë që mbajnë këto skedarë. Ky installer nuk është në gjendje të vendosë leje mbi direktoritë. Kjo normalisht duhet bërë drejtpërdrejt nga një command shell ose nëse jeni duke përdorur hostimin, nëpërmjet FTP ose panelit të kontrollit të hostit (psh cPanel).

Ky installer do të instalojë konfigurimin e DokuWiki-t tuaj për ACL, që në këmbim lejon hyrje si administrator dhe akses të menusë së administrimit të DokuWiki-t për të instaluar plugin-e, menaxhuar përdoruesit, menaxhuar akses në faqet wiki dhe ndryshim të konfigurimeve. Nuk është e domosdoshme për DokuWiki-n të funksionojë, megjithatë do ta bëjë DokuWiki-n më të lehtë për tu administruar.

Përduruesit me përvojë ose përdoruesit me kërkesa speciale për instalim duhet të përdorin këto linke për detaje mbi instruksionet e instalimit dhe konfigurimeve.